ʹڲƱ


Contact 

YuDu Amson Electronics Co., Ltd.
No. 53, Yixin Road, Yudu County Industrial Park,
Ganzhou City, Jiangxi Province, China

Tel: 86-0797- 6330063/ 6330035/ 6330051
Fax: 86-0797-6330055
E-mail amson-zengqing0911@amson-lcd.com

TFT Module

Click the Model No. for datasheets.

 

AM-240320-024DT
  1       2          3 4 5
1. AMSON STANDARD
2. Resolution- 240320 : Portrait/  320240 : Landscape
3. Size- 024 means 2.4 inch while 101 means 10.1 inch
4. D- Model Type

5. Touch Panel- T : Resistive/  P : Capacitive

       MODEL No.        Outline Dimension W*H*T (mm) Brightness Interface LED Voltage
AM-080160-010A 13.30*27.948*1.40 200nits SPI/13PIN 3.2V/15mA
33.00*36.00*2.70 150nits i80/22PIN 3.3V/20mA
AM-128160-018F 33.83*43.42*2.60 250nits i80/SPI/40PIN 3.0V/80mA
33.30*42.94*2.10 180nits i80/20PIN 3.2V/40mA
AM-128160-018H 33.30*42.94*2.10 180nits i80/SPI/20PIN 3.2V/20mA
AM-176220-020H 37.63*51.25*2.45 220nits i80/36PIN 3.2V/45mA
AM-240240-013A 26.20*29.22*1.90 300nits i80/4-wire SPI/24PIN 3.2V/40mA
AM-240240-013C 35.90*39.70.1.40 300nits SPI/24PIN 6.4V/20mA
AM-240240-015A 31.50*35.00*1.85 400nits 3-wire SPI/24PIN 3.1V/45mA
AM-240240-015B 32.52*34.62*2.15 1000nits 3-wire SPI/18PIN 5.8V/80mA
35.90*51.66*2.75 1000nits 4-wire SPI+RGB/32PIN 6.2V/75mA
41.04*56.45*2.85 200nits i80/41PIN 3.2V/45mA
AM-240320-024D 42.72*60.26*2.40 250nits i80/40PIN 3.2V/60mA
AM-240320-024DT 42.72*60.26*3.50 200nits i80/40PIN 3.2V/60mA
AM-240320-024F 42.72*60.26*2.30 300nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 3.2V/80mA
AM-240320-024F-A 42.72*60.26*2.30 300nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 12.8V/20mA
AM-240320-024H 42.00*59.00*2.25 350nits 4-wire SPI/14PIN 12.8V/20mA
AM-240320-024J 42.72*59.40*2.25 200nits i80/30PIN 9.3V/20mA
AM-240320-028C-A 69.20*50.00*2.45 250nits MCU/37PIN 3.2V/80mA
50.00*69.20*2.40 210nits i80/30PIN 3.2V/60mA
50.00*69.20*2.40 200nits i80/30PIN 3.2V/60mA
50.00*69.20*2.40 350nits i80/30PIN 3.2V/60mA
AM-240320-028G 50.00*69.20*2.50 230nits i80/SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
AM-240320-028G-X 50.00*69.20*2.45 300nits i80/SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
AM-240320-028GT 50.00*69.20*3.60 185nits i80/SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
AM-240320-028H 50.00*69.20*2.50 200nits i80/SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
AM-240320-028HT 50.00*69.20*3.60 170nits i80/SPI/RGB/50PIN 3.2V/60mA
50.00*69.20*2.40 210nits i80/40PIN 3.2V/60mA
AM-240320-028M 50.00*69.20*2.75 220nits i80/40PIN 3.1V/80mA
AM-240320-028QP 50.00*69.20*6.46 220nits i80/SPI/40PIN 3.2V/80mA
53.64*77.50*2.30 250nits i80/3-wire SPI/RGB/45PIN 3.2V/120mA
AM-240320-032G 56.64*79.30*2.45 350nits i80/SPI/40PIN 3.2V/100mA
AM-240320-032GT 56.64*79.30*2.45 280nits i80/SPI/40PIN 3.2V/100mA
AM-240320-035D 61.00*85.00*2.93 150nits 3-wire SPI + RGB/50PIN 19.2V/20mA
AM-320240-020A-1 46.20*41.20*2.55 230nits 3-wire SPI/RGB/40PIN 3.3V/40mA
AM-320240-020D-1 46.20*41.20*2.70 500nits 8-bit serial RGB/39PIN 3.1V/80mA
AM-320240-023A 51.00*45.80*2.35 230nits i80/36PIN 3.2V/60mA
76.90*63.90*3.26 550nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*4.36 450nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
77.44*63.94*5.01 400nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
77.44*63.94*5.01 800nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*3.26 250nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*4.36 200nits RGB/CCIR656/CCIR601/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*3.30 550nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*4.35 450nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
AM-320240-035D 76.90*63.90*3.30 250nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
AM-320240-035DT 76.90*63.90*4.35 200nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*3.26 250nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*4.36 200nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*4.36 200nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
76.90*63.90*3.20 550nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/54PIN 18V/20mA
76.90*63.90*4.35 450nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI /i80/RGB/54PIN 18V/20mA
AM-320240-035L 76.90*63.90*3.30 220nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI/i80/RGB/50PIN 9.9V/40mA
76.90*63.90*4.55 200nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI/i80/RGB/50PIN 9.9V/40mA
AM-320240-035M 76.90*63.90*3.20 400nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI/i80/RGB/50PIN 19.8V/20mA
76.90*63.90*4.45 350nits 4-wire-8bit SPI/3-wire-9bit SPI/i80/RGB/50PIN 19.8V/20mA
76.70*63.70*3.26 500nits RGB/54PIN 16V/40mA
76.70*63.70*3.26 500nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
76.70*63.70*4.26 400nits RGB/54PIN 19.2V/20mA
AM-320240-057A 144.00*104.60*13.55 450nits RGB/33PIN 23.1V/45mA
144.00*104.60*14.70 360nits RGB/33PIN 23.1V/45mA
AM-320240-057AP 144.00*104.60*15.20 360nits RGB/33PIN 23.1V/45mA
AM-320320-015A 31.52*33.72*1.45 350nits MIPI/24PIN 3.2V/60mA
AM-320320-015AP 31.52*33.72*2.98 280nits MIPI/24PIN 3.2V/60mA
AM-320480-035BT 55.66*85.04*3.60 320nits i80/40PIN 17.9V/20mA
AM-320480-035K 56.54*84.96*2.25 400nits i80/SPI/RGB/50PIN 3.2V/120mA
54.48*84.71*3.55 250nits MCU/SPI+RGB/40PIN 3.2V/120mA
AM-320480-035MT 54.66*82.94*3.5 300nits MCU/SPI+RGB/40PIN 19.2V/20mA
AM-480272-043B-X 105.50*67.20*2.92 300nits RGB/40PIN 15.7V/40mA
AM-480272-043BT-X 105.50*67.20*4.10 350nits RGB/40PIN 15.5V/40mA
AM-480272-043FT-X 105.50*67.20*4.10 350nits RGB/40PIN 15.3V/40mA
AM-480272-043G 105.50*67.20*2.90 800nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
AM-480272-043H 105.50*67.20*3.00 250nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
AM-480272-043H-1000 105.50*67.20*3.00 1000nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
AM-480272-043HT-800 105.50*67.20*4.20 800nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
AM-480272-043H-O900 105.50*67.20*3.00 900nits RGB/40PIN 25.6V/40mA
AM-480272-043H-1 105.50*67.20*3.00 500nits RGB/40PIN 16V/40mA
AM-480272-043J 105.50*67.20*3.00 450nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
105.40*67.10*2.90 300nits RGB/40PIN 15.5V/40mA
AM-480272-043R 105.50*67.20*2.90 600nits RGB/40PIN 28.8V/20mA
AM-480272-043R-B300 105.50*67.20*2.90 300nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
AM-480272-043R-C1300 105.50*67.20*3.00 1300nits RGB/40PIN 12.8V/80mA
AM-480272-043R-D300 105.50*67.20*2.90 300nits RGB/40PIN 12.8V/40mA
AM-480272-043RT 105.50*67.20*4.05 500nits RGB/40PIN 28.8V/20mA
105.50*67.20*4.15 220nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
105.50*67.20*4.20 500nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
AM-480272-043T 105.50*67.20*2.90 400nits RGB/40PIN 16V/40mA
AM-480272-043U 105.50*67.20*2.90 300nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
AM-480272-043UT 105.50*67.20*2.90 240nits RGB/40PIN 22.4V/20mA
AM-480272-043V 105.40*67.10*2.90 300nits RGB/40PIN 15.5V/40mA
105.50*67.20*3.00 500nits RGB/40PIN 16V/40mA
105.40*67.10*4.53 380nits RGB/40PIN 16V/40mA
105.50*67.20*3.00 350nits RGB/40PIN 16V/40mA
AM-480272-050A 120.70*75.20*3.10 350nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
AM-480272-050A-O 120.70*75.20*3.10 320nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
AM-480272-050AT 120.70*75.20*4.20 300nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
AM-480272-050B 120.70*75.20*3.10 350nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
AM-480272-050BT 120.70*75.20*4.20 300nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
AM-480272-050C 120.70*75.80*2.95 480nits RGB/40PIN 16.5V/40mA
120.70*75.80*3.00 1000nits RGB/40PIN 18V/60mA
64.00*85.00*3.10 200nits RGB/40PIN 19.8V/20mA
50.16*85.84*1.85 400nits i80/SPI+RGB/SPI+MIPI/61PIN 25.6V/20mA
50.56*86.20*3.05 350nits i80/SPI+RGB/SPI+MIPI/61PIN 25.6V/20mA
AM-480800-040H 57.14*96.85*2.05 400nits MIPI/24PIN 25.6V/20mA
AM-480800-043C 60.86*104.50*2.00 350nits 3/ 4-wire SPI+RGB/50PIN 25.6V/20mA
75.00*120.00*4.05 300nits 3/ 4-wire SPI+RGB/50PIN 25.6V/20mA
60.00*109.00*1.87 250nits MIPI/39PIN 16V/40mA
AM-480854-050C 66.20*120.54*2.15 350nits 3-wire SPI+RGB/40PIN 19.2V/40mA
127.00*98.43*8.96 300nits RGB/40PIN 5V/340mA
127.00*98.43*10.06 240nits RGB/40PIN 5V/340mA
127.00*98.43*10.59 270nits RGB/40PIN 5V/340mA
86.04*144.96*4.75 360nits MIPI/30PIN 22.4V/40mA
AM-800480-043A 105.50*67.20*3.00 750nits RGB/40PIN 24V/40mA
AM-800480-050B 120.80*75.90*3.10 500nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
AM-800480-050BT 120.80*75.90*4.20 400nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
AM-800480-050G-A 120.70*75.80*2.90 500nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
120.70*75.80*4.10 300nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
120.70*75.80*5.03 400nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
120.80*75.90*3.10 300nits RGB/50PIN 19.2V/40mA
AM-800480-050I 120.70*75.80*2.90 350nits RGB/40PIN 19.2V/40mA
164.90*100.00*5.70 250nits RGB/50PIN 9.9V/180mA
AM-800480-070A-500 164.90*100.00*5.70 500nits RGB/50PIN 9.6V/180mA
165.00*104.44*5.20 300nits RGB/40PIN 9.9V/160mA
164.90*100.00*5.70 900nits RGB/50PIN 9.9V/270mA
AM-800480-070D 164.90*100.00*5.70 400nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
164.90*100.00*6.95 320nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
AM-800480-070E 164.90*100.00*5.70 250nits RGB/50PIN 9.3V/180mA
AM-800480-070N 164.90*100.00*3.40 550nits RGB/40PIN 9.6V/180mA
164.90*100.00*4.60 430nits RGB/40PIN 9.6V/180mA
AM-800480-070O 164.90*100.00*9.24 400nits RGB/40PIN 5V
AM-800480-070P 164.90*100.00*9.20 400nits LVDS/20PIN 5V
AM-800480-070Q-C500 164.90*100.00*5.70 500nits RGB/50PIN 9.3V/120mA
AM-800480-070RP 170.80*103.92*5.525 300nits RGB/50PIN 9.0V/140mA
164.90*100.00*5.70 300nits RGB/50PIN 9.6V/140mA
AM-8001280-070B 104.43*161.78*2.30 400nits LVDS/40PIN 9.6V/160mA
165.75*105.39*3.40 280nits LVDS/40PIN 9.6V/160mA
AM-1024600-070N 165.75*105.39*5.00 1000nits LVDS/20PIN 12V/350mA
164.90*100.00*5.50 500nits LVDS/40PIN 9.9V/200mA
165.00*100.00*7.55 350nits LVDS/40PIN 9.6V/200mA
164.90*100.00*3.50 230nits RGB/50PIN 9.2V/100mA
164.90*100.00*2.80 300nits RGB/50PIN 9.9V/160mA
165.00*100.00*4.85 250nits RGB/50PIN 9.9V/160mA
235.00*143.00*4.50 450nits LVDS/40PIN 9.9V/260mA
174.00*136.00*2.45 350nits LVDS/40PIN 9.9V/260mA
260.00*204.00*8.60 600nits LVDS/20PIN 12V/850mA
326.50*253.50*12.00 320nits LVDS/20PIN 12V/595mA
326.5*253.50*14.35 320nits LVDS/20PIN 12V/595mA
346.00*260.50*14.10 420nits LVDS/20PIN 12V/595mA
229.46*149.10*2.50 350nits LVDS/40PIN 8.8V/200mA
229.46*149.10*2.80 1000nits LVDS/40PIN 12V/500mA
245.46*164.70*3.975 400nits LVDS/40PIN 9.6V/280mA
277.94*164.90*4.75 180nits eDP/30PIN 12V/251mA
306.20*178.20*2.70 250nits eDP/30PIN 21V/160mA
305.35*187.82*2.70 300nits eDP/30PIN 19.6V/160mA


** The specification may change at any time without notice here due to material change or product improvement.

Service
QҰ:1277219869
SunlikeEmma
C
H
A
T